IT&CM China - Chinese Version - 展会手册
 
展会手册
Share |
展会手册


 下载 IT&CM China 展会手册 了解更多信息
 
 

 

 

 

2020 展会手

双语, 8 页

View In:

PDF 

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 

2019 展会手

双语, 12 页

View In:

PDF (3.62MB) | Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 

2018 展会手

双语, 12 页

View In:

PDF (4.7MB) | Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 

2017 展会手

双语, 12 页

View In:

PDF (3.1MB) | Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 

2016 展会手册

 


双语, 12 页

中查看:

 

PDF (3.82MB) | Flipbook 

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 

2015 展会手册

 


双语, 12 页

中查看:

 

PDF (2.07MB)   |    Flipbook
 

 
 
回到顶部 >>
 

 
 

 

 
 

 

2014 展会手册

 


双语, 16 页

中查看:

 

PDF (2.35MB)   |    Flipbook
 

 
 
回到顶部 >>
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2013 展会手册

 


双语, 16 页

 

中查看:
PDF (1.75MB)   |    Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 
 

 

2012 展会手册


英语, 12 页

中查看:
PDF (1.49MB)   |   Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2011 展会手册

双语, 12 页

中查看:

PDF (3.11MB)   |  

 

 

Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2010 展会手册

 


中语, 6 页

中查看
:

 

PDF (3.32MB)   |   Flipbook

 
 
回到顶部 >>
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2009 展会手册

中语, 8 页


中查看
:

 

PDF (1.73MB)   |   Flipbook 

 
 
回到顶部 >>
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
参展商
在线注册
参展信息
- 为何参加
- 参加资格
- 费用及权益
- 参展选项
- 赞助机会
注册参展商登陆
 
买家
在线注册
- 行业买家注册
- 协会买家注册
- 企业买家注册
参会资讯 - 行业买家
- 为何参加
- 参加资格
- 费用及权益
- 招待计划
- 支付链接
 
参展资讯 - 协会买家
- 为何参加
参加资格
费用及权益
招待计划
支付链接
注册买家登陆
 
媒体
在线注册
参会资讯
- 为何参加
- 参加资格
- 费用及权益
- 招待计划
 
行业来宾
在线注册
参会资讯
- 为何参加
- 参加资格
- 费用及权益
 
 
 
 
关于IT&CM China
概况
IT&CM China 的领先优势
成功的故事
 
日程安排
展会日程安排
 
亮点
商业
学习
- 协会管理日演讲主题及嘉宾
- 主题演讲
- 中国企业会奖论坛
交流活动
2019 年新亮点
 
合作伙伴活动
CTW 中国国际商旅大会
IMEX-MPI-MCI 未来领导人论坛
 
 
 
旅游资料
关于上海-中国
签证及海关
指定酒店
活动班车
 
新闻室
展会数据
展会手册
展会预览
展会通讯
新闻稿
历年新闻及报道
图片库
历年精彩视频
下载展会会标
展会日报
行业资讯
 
主办机构及合作伙伴
主办机构
合作伙伴
赞助商及合作伙伴
官方媒体
支持媒体
 
联络我们